logo
القائمة

edu.media@iesr.asu.edu.eg

ا.د / عبد المسيح سمعان عبد المسيح                  استاذ مناهج وطرق تدريس

                                                                       ووكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث

ا / محب محمود كامل الرافعي                               استاذ مناهج وطرق تدريس 

ورئيـــس القســـم

د / حنان السيد زيدان                                                     مدرس

د / ريهام رفعت محمد عبد العال                                   أستاذ مساعد

د / أمنية السيد على نور الدين                                     مدرس

صفية احمد محمد علي                                               مدرس مساعد