logo
القائمة

basic.science@iesr.asu.edu.eg

أ.د / هالة عبد الحميد قاسم                   أستاذ علم الحشرات الطبية ورئيس القسم

أ.د / محمد غريب المالكي                      أستاذ الجيوفيزياء البيئية المتفرغ

  أ.د / علي ناصر حسن                         أستاذ علم الحشرات الطبية المتفرغ (أجازة خاصة)

 أ.د / محمود أحمد حويحي                    أستاذ صحة عامة المتفرغ

 أ.د / طه عبد العظيم عبد الرازق              أستاذ الكيمياء البيئية

د /هاجر عبد الحكيم محمد                         مدرس 

د /مارينا روجيه سمعان                             مدرس 

د /محمد كامل زكريا كامل حمودة               مدرس 

ضحى مختار محمد الزق                          معيــــــد