logo
القائمة

engineering.science@iesr.asu.edu.eg

ا.د/ نهى سمير دنيا                              أستاذ الهيدروليكا البيئية ورئيس القسم

أ.د / محسن عبد الحميد توفيق         أستاذ التحكم في المنظومات المتفرغ

أ.د / عادل يس محرم                         أستاذ العمــارة المتفرغ

أ.د / ماجدة إكرام عبيد                       أستاذ العمــارة ومدير وحده الجوده المتفرغ

م / أحمد طارق يحيى العوضى          مدرس مساعد

د./ وئام محمود السيد زغلول            مدرس