logo
القائمة

engineering.science@iesr.asu.edu.eg

ا.د/ نهى سمير دنيا                           أستاذ الهيدروليكا البيئية

                                                          ورئيس قسم العلوم الهندسية البيئية

أ.د / ماجدة إكرام عبيد                       أستاذ العمارة ومدير وحده الجوده ( المتفرغ )

أ.د / محسن عبد الحميد توفيق         أستاذ التحكم في المنظومات ( المتفرغ )

أ.د / عادل يس محرم                         أستاذ العمارة ( المتفرغ )

د / أحمد شفيق الجندي                    أستاذ مساعد ( إعاره )

م / أحمد طارق يحيى العوضى         مدرس مساعد

م./ وئام محمود السيد زغلول           مدرس مساعد